НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МЛАД ПИСАТЕЛ" 2018
  начало условия формуляр писатели класиране галерия контакти  Правила за участие в литературния конкурс:

>>> В конкурса се участва само с формуляр по образец, който можете да свалите от тук >>>

 

ПЪРВИ ЕТАП
– До участие се допускат само ученици от седми до дванадесети клас.
– Всеки участник трябва да представи отговори на зададени литературни задачи.
– Всеки участник представя литературни творби в две категории: задължителна тема и свободна тема.
– Всеки участник представя творби и в двете категории.
– Всеки участник представя само собствени творби.
– Под творба следва да се разбира литературно произведение – стихотворение, разказ или есе.
– Всички творби участват при равни начални условия.

Критерии за оценяване в първия етап:
- Съответствие с темата.
- Оригинална идея.
- Ясно представяне на идеи, мисли и чувства.
- Езиково и речниково богатство.
- Оригинален маниер на изразяване.
- Красив, елегантен и мелодичен изказ.
- Безупречен правопис.

Технически изисквания
– Литературните произведения се изпращат само по електронна поща.
- Хартиени писма не се приемат.
– Адрес за изпращане на творбите: mlad.pisatel@gmail.com
– Всеки участник трябва да попълни и изпрати формуляр за участие.
– Срок за изпращане на произведенията: от 1-ви ноември до 2-ри декември 2018 г. включително.
– Не се приемат творби извън указания срок.
– Най-добре представилите се 12 ученици ще бъдат поканени за участие във втория етап на конкурса.

ВТОРИ ЕТАП
– Вторият етап на литературния конкурс ще се проведе на 14-и декември 2018 г. (петък) в гр. София.
– Програма на втория етап:
11:00 Начало
11:15 Среща със съвременни писатели
12:15 Творческо писане в екип
13:15 Самостоятелно творческо писане
14:00 Почивка
15:00 Обявяване и награждаване на победителите.
15:30 Закриване на литературния конкурс.

Забележки
– До участие се допускат само класираните за втори етап ученици.
– Всеки участник трябва да представи отговори на зададените литературни задачи.

Критерии за оценяване във втория етап:
- Способност за писане по непозната тема.
- Находчивост.
- Оригинална идея.
- Ясно представяне на идеи, мисли и чувства.
- Езиково и речниково богатство.
- Оригинален маниер на изразяване.
- Красив, елегантен и мелодичен изказ.
- Безупречен правопис.

Награди
- Първо място: 300 лв.
- Второ място: 200 лв.
- Трето място: 100 лв.
- Грамоти и различни предметни награди за дванадесетте участници, класирали се за втори етап.

Общи препоръки
Предпочитаме да оценяваме непубликувани засега творби, макар че реално няма как да знаем дали едно произведение вече е било публикувано. Оставяме това на морала на участниците.
Ние, организаторите на конкурса, не придобиваме никакви права над произведенията. Възможно е част от наградените творби да бъдат публикувани в рамките на информационната кампания на литературния конкурс – само със съгласието на авторите.
Всички участници във втория кръг ще бъдат уведомени лично и своевременно.